Szanowni Państwo,

Już 25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Państwa RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), o którym ostatnio tyle się mówi. Dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, dlatego poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Zespół Zakładu Poligraficznego Grawipol

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Poligraficzny Grawipol G. Zblewska i Wspólnicy Sp.J z siedzibą w Słupsku przy ul. Poznańskiej 42. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@grawipol.pl, telefonicznie pod numerem +48 59 848 54 30 lub pisemnie na adres: ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie:
  – niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz obsługi umowy/zlecenia/zamówienia, której Pani/Pan będzie stroną, – treści marketingowych, – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz rachunkowości;
  – zadań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług świadczonych przez Administratora i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego realizacja usługi.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  – dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana, – podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi, – operatorzy pocztowi i kurierzy, – operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, – organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentacji papierowej i zapisane w systemach informatycznych (pliki systemowe).
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk) lub elektronicznej (wiadomość email na adres rodo@grawipol.pl).
 11. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Licząc na owocną współpracę pozostajemy z poważaniem.
Właściciele Zakładu Poligraficznego Grawipol Sp. J.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać